Boodschap van algemeen nut

Het menselijk lichaam wordt ‘geleid'(komt in beweging) door 2 elementen die samen het (on)bewuste systeem van denken en doen vormen.
Voelen we ons uit balans’ (in de zin dat we in verwarring zijn, of merken dat het niet lekker loopt),  dan werken deze twee elementen niet goed samen.

Laat ik uitleggen hoe ik dat proces ervaren heb:

* We leven en bewegen dankzij de (levens)energie die in ons zit.
Deze energie is continue in beweging op een voor ons mensen chaotische (ongecontroleerde) manier, net zoals de wind en de zee. In deze energie bevind zich een soort van celgeheugen, wat precies ‘weet’ wat in het moment ‘nodig’ is en dat ook ‘doet’. In de mens noemen we dat celgeheugen ‘het innerlijk ‘weten‘. Een duidelijk gevoel  dat aangeeft (‘zegt’) of iets ‘klopt'(zuiver is) of niet, waardoor het lichaam in beweging komt.
Belanden we in een situatie waar belangrijke facetten van het dagelijks leven  plotseling wegvallen, dan kan het gebeuren dat het innerlijk weten ‘spreekt’. Je ervaart dan direct helderheid in de situatie en ‘weet’ zuiver wat je te doen hebt, zonder dat je er lang over na hoeft te denken.

* daarnaast beschikken  we over het (creatieve) brein. Het brein is een actief orgaan dat verbindingen legt tussen alles wat het zintuiglijk waarneemt, om daar vervolgens iets mee te kunnen doen (gebruik van te maken). Dankzij het brein zijn wij als mens steeds meer gecontroleerd gaan bewegen, waardoor we ons lichaam efficiënter zijn gaan gebruiken. Daarnaast  heeft het brein de woordenschat van ‘het innerlijk weten’ (het celgeheugen) enorm uitgebreid.

Dat het brein altijd in beweging is merken we duidelijk door de aanwezige stroom van gedachten in ons hoofd. In het hoofd wordt alle informatie die we via de zintuigen opdoen ‘verwerkt’ tot een zo logisch mogelijk ‘verhaal’ of ‘beweging’ van de energie. Alle verwerkte informatie  krijgt ‘een plekje’ in het (on)bewuste systeem van denken en doen, om op een later tijdstip te kunnen (her)gebruiken. Dankzij het brein zijn we als mensheid zo ontzettend gegroeid in ontwikkeling.

Inmiddels gaat het al een tijdje niet lekker met de aarde en met de mensheid. We beseffen dat alles ‘uit balans’ is, maar hebben geen idee wat we daaraan kunnen doen. Hoe komt dat?

De ‘verbinding’ tussen de levensenergie en het brein is nog maar minimaal, waardoor ze niet zo goed meer samenwerken. Het brein heeft duizenden jaren het menselijk lichaam gediend, datgene waar het voor bedoeld is, maar is ongemerkt van dat ‘pad’ afgeweken. De aandacht van het brein is als vanzelf verschoven naar economische groei, een groei die niets meer met het lichaam te maken had. Simpelweg omdat er in de ontwikkeling van de mens nog nauwelijks uitdaging zat.

Er is nog een selecte groep mensen die de voortgang van deze economische groei enigszins (kunnen) volgen en er dus gebruik van maken, maar het merendeel van de mensheid ervaart juist meer ‘last’ van deze vooruitgang, omdat het brein keihard moet werken om alles te kunnen ‘begrijpen’ (inzicht te hebben in hoe het werkt) alvorens men er iets mee kan doen. Het brein heeft die capaciteiten niet en dat wordt steeds duidelijker merkbaar.

Het feit dat steeds meer mensen opgebrand raken (burn-out) en de wachttijden bij de GGZ steeds langer worden, bevestigd dit wel. Naast het feit dat het lichaam steeds meer fysieke ‘ongemakken’ (pijn) te verduren krijgt. De nieuwste informatie is duidelijk niet ‘dienend’ voor het lichaam van mens.

♥♥♥♥♥♥♥♥

Dat het brein ontzettend KRACHTIG en WAARDEVOL en NUTTIG is voor de mens(heid) moge duidelijk zijn, maar daarbuiten heeft het toch echt zijn beperkingen en daar is het ook niet voor bedoeld. Dus wat we mogen doen is het brein zijn ‘taak’ weer laten doen: Het lichaam dienen om gezond en flexibel te zijn. Dat is tenslotte waar het brein voor bedoeld is.

Is dat makkelijk? In feite wel, al denken veel mensen daar anders over.

We geven het denken meer ‘macht’ dan het verdient. In feite is het denken niet meer dan een ‘uitbreidingsset’ van het innerlijk weten. Zonder de ‘basis’ heb je er weinig aan.

De laatste pakweg 50-60 jaar is de informatie van de uitbreidingssets steeds meer gericht op de economische groei en totaal niet relevant voor de gezondheid van de mens. Het beste kunnen we deze uitbreidingssets weggooien en vandaar uit opnieuw beginnen, maar dat ‘doen’ niet zomaar, want wie zijn wij zonder onze gedachten? Helemaal niets toch? Geen structuur, geen houvast, het maakt ons allen doodsbang! Tot het je ‘overkomt’, de omstandigheden ervoor zorgen dat je brein (tijdelijk) in complete verwarring is. Dan merk je  dat alle antwoorden eigenlijk vanzelf komen en al je angsten ongegrond waren.

 

‘Verwarring’, we willen het liever niet voelen, maar het is het mooiste geschenk wat er is. Het is de poort naar ‘het innerlijk weten’, daar waar we precies weten wat ons te doen staat. Hoe we onszelf kunnen HELEN, en hoe we de aarde weer kunnen HELEN. Want alles is met elkaar verbonden.

Misschien helpt het om je over te geven aan de verwarring, als ik vertel hoe de twee elementen zich tot elkaar verhouden en hoe zij elkaar kunnen ‘versterken’ of ‘verzwakken’.

* ‘Het leven’ (de energie waar alles uit bestaat) is in de basis heel EENVOUDIG, het is het brein die voor VEELVOUD zorgt.

* vanuit de ‘de kern’ (de levensenergie) is de mens GOED voor zichzelf en anderen, alleen bij levensgevaar zal het altijd voor in de eerste plaats voor zichzelf kiezen.  Het is het brein dat voor ONDERSCHEID zorgt, waardoor ‘het oordeel’ en (innerlijke) ‘strijd’ ontstaat.

* de (levens) energie in de mens maakt onderdeel uit van het grotere geheel, de aarde en het Universum. Daarom ‘weet’ het celgeheugen precies wat nodig is. Het brein neemt ‘slechts’ zintuiglijk waar, waardoor het niet de capaciteiten heeft om het grote geheel te overzien. Het menselijk brein kan alleen het menselijk lichaam ‘controleren’ niet wat daarbuiten ligt. Dat we soms denken van wel, heeft alles te maken met het feit dat we als mens ‘volgzaam’ zijn geworden aan het brein.

* ‘het leven’ (dat wat er gebeurd, de omstandigheden) kan soms als OVERWELDIGEND, VEEL en CHAOTISCH zijn of zo ervaren worden. Het is het brein die daar  RUST en STRUCTUUR in aan kan brengen, zodat het overzichtelijk blijft.

♥♥♥♥♥♥♥♥