Over mij

Vanaf het moment dat ik mezelf echt leerde ‘kennen’, waarmee ik bedoel dat ik inzicht kreeg in de ‘werking van mijn systeem van denken en doen’, en daar vervolgens de regie over nam (voor zover dat mogelijk was), veranderde mijn leven in positieve zin. Het LEVEN werd zoveel makkelijker…..

Steeds vaker ervaarde ik:

  • Acceptatie van wat is
  • Acceptatie dat ik niet overal invloed op heb
  • Acceptatie, dat er soms dingen ‘mis’ gaan. (niet lopen zoals ik verwachte).
  • Acceptatie van mijn eigen (on)mogelijkheden.
  • Acceptatie, van de (on)hebbelijkheden van anderen.
  • Acceptatie van situaties waarin het even niet vanzelf gaat.

Wat ging hieraan vooraf?

Ik had al vroeg een helder ‘ beeld’ voor ogen van hoe ik wilde zijn.  Hoe ik mij wilde voelen en hoe ik mij daarin bewoog. Ik zag een uitbundig meisje voor me, wat bruiste van enthousiasme en veel mensen om mij heen. Dat ‘beeld’ was mijn MOTIVATIE om in beweging te komen, mijn leven lang. Vijftig jaar heb ik mijn best gedaan om aan dat beeld te voldoen, maar ik had eigenlijk geen idee HOE ik dat moest doen. Ik deed maar wat. Tot, na een aantal gebeurtenissen,  mijn lichaam het signaal gaf dat het ‘even’ genoeg was en ook mijn brein liet het afweten. Ik werd GEREMD  om te doen wat ik gewend was te doen.

Ik moest letterlijk ‘een nieuwe weg’ zoeken in en met mijn lichaam. Gek genoeg werd deze deels als vanzelf ‘gevormd’. Mijn lichaam werkte nog ‘gewoon’, in de zin dat ik voor de buitenwereld nog dezelfde was, behalve dat ik mij nu veel krachtiger in woorden uitte. Voorheen zei ik niet zoveel. Ik ervaarde, binnen in mijn lichaam, nu echter zoveel wat nieuw en wonderlijk  was, dat ik daar niet uitgepraat over raakte.

Die beweging van ‘meer praten’ zorgde voor verandering in het contact met de wereld om mij heen.
Uiteraard had dit alles ook invloed op mijn  ‘gemoedstoestand’ (gedachten en gevoelens). Ik ervaarde meer pieken als dalen, maar de verschillen waren groot. Ook hier weer groter dan voorheen, wat tevens het effect vergrootte op de buitenwereld. Er ontstond ineens ‘strijd’ die ik niet gewend was en die ik ook niet direct begreep. Ik wilde geen ‘strijd’, maar ik wilde ook blijven praten over wat ik ervaarde en onderzocht hoe ik hier een weg in kon vinden.
En zo ontstond voor mij een nieuw LEVENSPAD. Het pad waarin ik mij met regelmaat bezighield met mezelf en wat de bewegingen die ik maakte voor effect hadden op de wereld buiten mij.

Nooit eerder geweten dat, dat pad zo boeiend kon zijn en hoeveel het oplevert als je BEWUST WORDT van hoe je als mens ‘beweegt’ met het lichaam en vanuit je gedachten. Hoe deze bewegingen tot stand komen en wat de effecten daarvan kunnen zijn. Hoe ‘wijs’ het lichaam is, want elk pijntje of ander opvallend gevoel is een SIGNAAL Het lichaam heeft een TEKORT of TEVEEL van iets. (Een) beweging, een (voeding)stof , een bepaalde druk, wat dan ook.

Ergens ‘wist’ ik dit altijd wel, maar ik wist er niet genoeg van om er ook iets mee te doen.
We hebben zoveel meer ‘wijsheid’ in ons dan we denken. Dat zit in ons ONBEWUSTE deel.  Door mijn BEWUST-ZIJN (aandacht) gedurende 4 jaar grotendeels te richten op mezelf en mijn bewegingen leerde ik meer over mezelf dan in de 6 jaar daarvoor tijdens allerlei cursussen, trainingen en opleidingen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Dat, waar ik het meeste ‘last’ van had gedurende mijn leven, heet het ONBEWUST-ZIJN.

  • Onbewust bewegen
  • Onbewust praten
  • Onbewust re-ageren
  • Onbewust doen

Alles wat ik DOE en ZEG heeft gevolgen. Positief of negatief. Daarbij maakt het niet uit of de actie bewust of onbewust is, of je erover nagedacht hebt of niet. Er is echter wel één duidelijk verschil als je kijkt naar de gevolgen.En dat verschil bepaald hoe KRACHTIG jij in het leven staat.

Als het ONBEWUSTE ‘gedrag’ (wat ik zegt of doe), negatief uitpakt, zoekt het brein direct naar alle mogelijke oorzaken. De VERANTWOORDING van  het ‘verkeerde’ resultaat, kan elders gezocht worden, waardoor ik ook niet op het idee kwam dat ik wel eens een andere beweging kan maken.
Op het moment dat ik BEWUST iets zeg of doe, dan ben IK, zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. En precies DAT, is het grote verschil, wat ervoor zorgde dat ik ‘groeide’ en mijzelf zekerder begon te voelen.

Want steeds als ik reflecteerde op situaties die eerder gebeurden, zocht ik de verantwoording van de situatie bij mezelf en tegelijk zocht ik naar mogelijkheden, wat ik een volgende keer anders zou kunnen doen.

Natuurlijk was ik daar niet 24/7 mee bezig. Ik bleef net als iedereen onbewust handelen, maar als er iets negatief uitpakte, dan ‘onderzocht’ ik deze situatie van begin tot het eind. “Wat was er gebeurd. Welke rol had ik daarin en wat deed de ander. En vervolgens, wat zou IK een volgende keer anders kunnen doen”.  Ik zocht geen ‘schuldige’ en geen ‘slachtoffer’. De situatie was al gebeurd, die kon ik niet meer veranderen, maar zo bood ik mijn lichaam wel alvast een (andere) mogelijkheid voor een volgende keer aan. Ik zette hiermee de gedachte alvast in mijn systeem van denken en doen, waar het dan klaar lag voor gebruik…

Alleen al door het regelmatig reflecteren leerde ik mijn ‘bewegingen’,  in mijn hoofd en van mijn lichaam, beter kennen. En door het steeds weer aanbieden van de (nieuwe) mogelijkheid, veranderde niet alleen mijn kijk op het leven (zie het lijstje van acceptatie hierboven), maar ook mijn gedrag werd beter ‘hanteerbaar’ voor mij en mijn omgeving.

Het is mij in elk geval duidelijk geworden hoe belangrijk het  BEWUST-ZIJN van wie je bent en wat je doet is om RUST en innerlijke VREDE te kunnen ervaren. En hoe KRACHTIG je bent als je van daaruit beweegt.

Het heeft mij zoveel gebracht en ik zie zoveel mensen ‘strugglen’, zeker in de tijd waar we nu leven waar zoveel verandering plaatsvind, dat ik niets anders kan en wil doen dan mijn bevindingen, van alles wat ik de afgelopen jaren ontdekt heb, naar buiten brengen.
Ik gun een ieder de RUST en de KRACHT die ik voel, maar ik weet ook dat ik er bij  niemand aan kan trekken. De beweging, de motivatie moet uit jezelf komen. Is die er, dan help ik je met liefde verder.